Monitoringsprogramma’s vormen samen met het ontwerp en gebruik van technische instrumenten een belangrijke factor om de kennis over habitats en soorten te vergroten. Ook de planning en de beoordeling op het vlak van het management kan zo verbeterd worden. Hierbij zal er steeds rekening worden gehouden met de socio-economische aspecten. Het is binnen dit thema dat de efficiëntie en de impact van de ondernomen acties binnen het kader van het BNIP zullen geëvalueerd worden.

Concreet komen volgende zaken aan bod: ecohydrologische studies in relatie tot milieukwaliteit binnen de stikstofproblematiek, kennisvergaring rond ecosysteemherstel en ecosysteemdiensten.