Onze missie

Met BNIP zorgen we voor een boost voor de bescherming van Europa’s meest waardevolle en bedreigde soorten en habitats in België, samen met alle partners!

Thematische doelen

 • Programmastructuur en implementatieprocessen
 • Actieplannen voor habitats en soorten, beheerplannen en ontsnippering
 • Capaciteitsopbouw
 • Communicatie
 • Technische instrumenten en tools
 • Projecten op het terrein
 • Studies en monitoring

Natura 2000 oppervlakte in België

 • Vlaanderen: 12,3%
 • Brussel: 14%
 • Wallonië: 13%
 • Mariene en kust (Federaal gedeelte): 35%

Ons project in een notendop

Het doel van BNIP

Het doel van het BNIP is zowel  het ontwikkelen en uitvoeren van  een operationeel kader als  het verlenen van expertise en het ondersteunen  van Natura 2000-projecten op het terrein. De globale context is de implementatie van de doelen zoals bepaald in de Federale, Vlaamse en Waalse ‘Prioritized Action Frameworks (PAF) 2014-2020’. Het BNIP vormt een hefboom om deze doelen te kunnen realiseren. Het omvat zowel de voorbereidende processen als de acties die nodig zijn om prioritaire habitats en soorten te behouden of te herstellen. Het doel is dus niet om alle objectieven van het PAF te behalen maar wel om  het beleid, de capaciteits- en kennisopbouw, de financiële instrumenten en de samenwerking tussen de verschillende betrokken actoren substantieel te verbeteren en een langere termijnplanning uit te werken.

De duur en de schaal van het project

Het project startte op 1 december 2015 en duurt ruim zes jaar, met twee bufferjaren tot en met einde 2023.

Het BNIP zal nationaal tot uitvoering komen dankzij de samenwerking tussen de Federale, Vlaamse en Waalse overheid. Door de strategische keuze om het project op nationale schaal uit te voeren, zal er een grotere wisselwerking zijn tussen de verschillende regio’s in België. Binnen elk van de deelnemende entiteiten zal samenwerking met doelgroepen en gespecialiseerde operatoren zorgen voor een grotere efficiëntie en duurzaamheid van de projectresultaten.

Complementaire projecten en fondsen

Om de doelen van het PAF te kunnen behalen op het vlak van het behoud en beheer van gebieden, het herstel van habitats en het behoud van soorten, is de financiële steun van complementaire fondsen en de integratie van andere beleidssectoren noodzakelijk.

De belangrijkste complementaire projecten en fondsen die bijdragen tot de realisatie van Natura 2000 zijn diverse acties onder het nieuwe plattelandsontwikkelingsprogramma op het niveau van zowel Vlaanderen als Wallonië. Bij Vlaanderen is de bijdrage vanuit het aankoopbeleid hier nog aan toe te voegen. De terreinacties omvatten maatregelen voor natuurinrichting, voor investeringen in Natura 2000 en voor herbebossing en bosbeheer. Ook de beheerovereenkomsten voor agrarische soorten en voor de kwaliteitsverbetering van habitats onder landbouwgebruik horen hierbij. Alle acties bieden financiële ondersteuning en stimuleren de participatie van de doelgroepen binnen de Natura 2000-planningsprocessen en de implementatie.

De geselecteerde complementaire acties sluiten aan bij de PAF-doelstellingen en zorgen voor de implementatie van verschillende concrete acties zowel tijdens als na het project. De hierdoor gevormde partnerschappen zijn erg relevant omdat het project de vruchten kan plukken van hun waardevolle ervaring in het veld. Bovendien bestaan deze relaties reeds langere tijd, wat een continuatie kan garanderen van de acties na afloop van dit project.