Wat is LIFE?

LIFE is een Europees programma dat projecten ondersteunt die zich inzetten voor natuurbehoud, klimaat en milieu. Bezoek zeker eens de website van de Europese commissie voor meer achtergrond informatie omtrent LIFE.

En wat is dan Natura 2000?

Natura 2000 is een Europees natuurnetwerk dat de toekomst wil verzekeren van honderden bedreigde dieren en planten. Het is het grootste netwerk van beschermde (natuur)gebieden ter wereld, met zo’n 18% van de totale oppervlakte van Europa en bijna 6% van het mariene gebied. Dit beschermt Europa’s meest waardevolle en bedreigde soorten en habitats. Voor meer informatie kan u terecht op de website van de Europese Commissie.

Integrated Project?

Een “Integrated Project” (IP) is een nieuw projecttype van LIFE projecten sinds 2014. Deze nieuwe projecttypes richten zich op de thema’s Natura 2000, water, afval, lucht en klimaat. Wat deze nieuwe projecttypes onderscheidt van de traditionele LIFE projecten is dat ze een ruime territoriale schaal moeten dekken (of toegepast worden op een ruime schaal), andere fondsen mobiliseren en zich richten op het betrekken van verschillende spelers of betrokkenen.

Belgian Nature Integrated Project?

11,4 miljoen euro. Zoveel maakt de Europese Commissie vrij om het Natura 2000-programma de komende zes jaar in België mee te ondersteunen. Dit Europees natuurnetwerk wil de toekomst verzekeren van honderden bedreigde dieren en planten. Het  Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) diende samen met de Waalse regio (Overheidsdienst Natuur SPW – DGRNE) en de federale overheid (Dienst Marien Milieu) een dossier in bij het Europese LIFE-programma ‘Integrated Project’. Het LIFE Belgian Nature Integrated Project (BNIP) werd geboren. Deze financiële steun is een belangrijke stimulans om de Europese natuurdoelen te halen en dus stappen vooruit te zetten op het terrein. Ook Inverde en Natuurpunt voor de regio Vlaanderen en Natagora voor de regio Wallonië zijn partners in dit project.

Ontdek hier meer over het BNIP project.