In dit thema ligt de klemtoon op de toepassing van projecten op het terrein. Verworven kennis in herstel en beheer wordt gedeeld tussen belangengroepen en regionale administraties. Die kennis wordt daarna verspreid via ‘best practices’ richtlijnen.

Binnen LIFE BNIP zijn verschillende kleinschalige voorbeeldprojecten opgestart. De projectoproep was gericht naar onze belanghebbenden. Uit alle ingediende voorstellen zijn in totaal 8 innoverende projecten uit de bus gekomen, dewelke van start gegaan zijn op 1 januari 2018. Lees hier meer over onze pilootprojecten.