Actieplannen voor soorten en habitats

© Rollin Verlinde

Het eerste luik focust op de opmaak van managementplannen voor bepaalde types van habitats
en de opmaak van soortenbeschermingsprogramma’s (of SBP’s). Deze SBP’s worden opgemaakt voor specifieke soorten zoals vermeld in het Prioritised Action Framework of PAF.

Beheerplannen per site

bush-972972_1920

In het tweede luik zit zowel de screening van gebiedsspecifieke beheersplannen als de actualisering van deze plannen.

Ontsnippering op de agenda

© Marc De Vos

Het derde luik is gericht op de ontsnippering van het groene landschap. Hierbij staat de implementatie van verschillende maatregelen en tools op de agenda om de connectiviteit te verbeteren.