Binnen het LIFE Belgian Nature Integrated Project (LIFE BNIP) is er in totaal 100 000 euro beschikbaar voor startende projecten. Hiermee willen we iedereen de kans geven om hun steentje bij te dragen aan Natura 2000 door het opstarten van een eigen project.

Onze missie

Door anderen een duwtje in de rug te geven om een eigen project op te starten, werken we samen aan de bescherming van onze Europees waardevolle natuur, ieder met z’n eigen invalshoek!

Welke types van projecten zoeken we?

 • Focus op educatie, communicatie of sociale betrokkenheid
 • Bevordering samenwerking tussen organisaties en/of regio’s
 • Herstel van Europese Natura 2000 habitats en/of soorten
 • Ontwikkelen van een innovatief instrument of product voor Natura 2000

In een notendop

Een korte achtergrond schets

Natura 2000 is een Europees natuurnetwerk dat de toekomst wil verzekeren van honderden bedreigde dieren en planten. Het is het grootste netwerk van beschermde (natuur)gebieden ter wereld, met zo’n 18% van de totale oppervlakte van Europa en bijna 6% van het mariene gebied. Dit beschermt Europa’s meest waardevolle en bedreigde soorten en habitats.

Het LIFE BNIP project is een nationaal project met 6 projectpartners: Agentschap voor Natuur en Bos, Service Public Wallonië – DG03, de dienst Marien Milieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Natuurpunt, Natagora en Inverde. Samen zorgen we voor een boost voor de bescherming van onze Europees waardevolle natuur!

Waarom zou ik een project opstarten?

Ook jij kan je inzetten voor Natura 2000! Heb je altijd al een kleinschalig, eenmalig project willen opstarten waarbij er een duidelijke link is met de natuur of de Belgische Noordzee? Grijp dan nu je kans!

LIFE BNIP voorziet maximaal 15 000 euro per aanvrager en per pilootproject. We zoeken de volgende soorten projecten:

 • Focus op educatie, communicatie of sociale betrokkenheid
  Vergroot het draagvlak voor onze Europese natuur en richt een creatief project op. Denk ‘out of the box’ en laat je creativiteit de vrije loop.
 • Gericht op samenwerking tussen organisaties en/of regio’s
  Breng de hoofden samen en start een project dat de samenwerking vergroot. Samen bereiken we meer voor onze natuur.
 • Herstel van Europese habitats en/of de bescherming van Europese soorten zoals vermeld in de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn.
  Zin om een terrein in te richten om zo onze Europese soorten te helpen? Of misschien wil je graag een habitattype herstellen en zo je steentje bijdragen?
 • Ontwikkelen van een innovatieve tool of een vernieuwend product in functie van Natura 2000
  Heb jij een idee voor een vernieuwend product of hulpmiddel? Zie jij welk product of hulpmiddel nog ontbreekt in het Natura 2000 verhaal? Laat dan van je horen en dien je project in.

Jouw project kan ten vroegste starten op 1 januari 2018 en ten laatste eindigen voor 1 november 2019.

Ja, ik wil een project opstarten! Wat nu?

Oké, je wil graag een projectaanvraag indien. Maar wat zijn nu de volgende stappen?

Lees zeker ons reglement goed door alvorens je start met de aanvraag van je project. Een aanvraag kan je indienen door ons aanvraagformulier in te vullen en ons terug te bezorgen per mail op het adres: info@life-bnip.be . Zowel het reglement als het aanvraagformulier kan je terugvinden op deze website onder het luikje ‘Toolbox voor aanvragers’. Onze inschrijvingen starten vanaf 15 september 2017 en lopen tot en met 30 oktober 2017. We organiseren ook 2 infomomenten voor alle projectaanvragers die nog enkele vragen hebben:

 • Nederlandstalige sessie op 2 oktober in Brussel
 • Franstalige sessie op 4 oktober in Jambes

Opgelet, indien jouw project zal uitgevoerd worden op gronden waarop eigendomsrecht rust, gelieve dan een ondertekend document toe te voegen aan jouw aanvraag.

De projectpartners van LIFE BNIP (Natuurpunt, Natagora, Inverde, Agentschap voor Natuur & Bos, SPW en FOD) kunnen geen projectaanvraag indienen.

Na het indienen van jouw aanvraag zal deze beoordeeld worden door een jury. Deze jury is verantwoordelijk voor de uiteindelijke selectie van de kandidaten.

De geselecteerde kandidaten kunnen ten vroegste starten op 1 januari 2018 met hun project en ten laatste eindigen met hun project voor 1 november 2019.

Ik wil graag bijkomende informatie. Waar kan ik terecht?

Heb je echter nog enkele vragen of onduidelijkheden alvorens de indiening van je aanvraag? Dan kan je terecht op onze 1 van onze 2 infosessies.

 • De Nederlandstalige infosessie zal doorgaan op 2 oktober 2017 van 13u00 tot 16u00 te Brussel (Herman Teirlinckgebouw). Inschrijven kan tot 28 september 2017 per mail op info@life-bnip.be .
 • De Franstalige infosessie zal doorgaan op 4 oktober 2017 van 13u30 tot 16u30 te Jambes. Inschrijven kan tot 28 september 2017 per mail op info@life-bnip.be

Ook zal het BNIP management team jou bijstaan bij vragen over de voorwaarden en de ontvankelijkheid van jouw aanvraag.

Als je  bijkomende vragen hebt, kan je steeds een mailtje sturen naar info@life-bnip.be

Toolbox voor de applicanten

[icoonbox_saved id=”4320″]