Waar is het LIFE BNIP momenteel actief? Ontdek het hier op de interactieve kaart!

Exporteer als KML voor Google Earth/Google MapsOpen standalone kaart in volledige scherm modusMaak een QR code afbeelding voor een stand-alone kaart in volledige scherm modusExporteer als GeoJSONExporteer als GeoRSS
BNIP General bis

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

BNIP General bis: 50.932815, 4.416504
marker icon
Route berekenen Open standalone kaart in volledige scherm modus Exporteer als KML voor Google Earth/Google Maps
Vlaamse regio
LIFE BNIP is actief in verschillende gewesten in België, namelijk in Vlaanderen en Wallonië maar ook in het Mariene gedeelte (Federale overheid).
De Vlaamse partners zijn: Agentschap voor Natuur & Bos (coördinerende partner), Natuurpunt en Inverde.

LIFE BNIP est actif dans plusieurs régions en Belgique, à savoir en Flandre et en Wallonie, mais aussi dans les eaux territoriales maritimes (sous la responsabilité du gouvernement fédéral).
Les partenaires flamands sont: Agence pour la Nature et Forêt (partenaire de coordination) Natuurpunt et Inverde.

LIFE BNIP is active in several regions in Belgium, namely in Flanders and Wallonia but also in the Marine area (federal government).
The Flemish partners are: Agency for Nature and Forest (coordinating partner) Natuurpunt and Inverde.
marker icon
Route berekenen Open standalone kaart in volledige scherm modus Exporteer als KML voor Google Earth/Google Maps
Waalse regio

Les partenaires wallons dans le projet LIFE BNIP sont: SPW, Natagora et Natagriwal.
En dehors de la région wallonne, la LIFE BNIP est également actif en région flamande et en zone maritime (sous responsabilité du gouvernement fédéral).

De Waalse partners in het LIFE BNIP project zijn: SPW, Natagora en Natagriwal.
Naast de Waalse regio, is het LIFE BNIP ook actief in de Vlaamse regio en in het Mariene gedeelte (Federale overheid).

The Walloon partners in the LIFE BNIP project are: SPW, Natagora and Natagriwal.
Apart from the Walloon region, the LIFE BNIP is also active in the Flemish region and in the Marine area (federal government).

marker icon
Route berekenen Open standalone kaart in volledige scherm modus Exporteer als KML voor Google Earth/Google Maps
Mariene gedeelte
Ook het Mariene gedeelte, meer speciek het Federale gedeelte van de Noordzee is onderdeel van het LIFE BNIP project.
De partner in deze regio is de Federale overheid.

La zone marine, plus précisément la partie fédérale de la mer du Nord, fait partie du projet LIFE BNIP.
Le partenaire responsable de ce volet est le gouvernement fédéral.

The Marine area, more specifically the Federal portion of the North Sea is part of the LIFE project BNIP.
The partner in this region is the federal government.