Nieuwsbrief December 2016

Het herstel van 4 hectare leefgebied voor de grote modderkruiper

Komende winter start Natuurpunt met het herstel van 4 ha leefgebied van de grote modderkruiper in Arendonk. Afgelopen voorjaar is de aanwezigheid onderzocht met een e-DNA analyse waaruit bleek dat de soort niet meer aanwezig was.

Ken jij de grote modderkruiper? Zoals de naam al doet vermoeden is dit een vis die zich tijdens droogteperiodes en tijdens de winter ingraaft in de modder. Wist je trouwens dat de grote modderkruiper zeer actief wordt bij luchtdrukschommelingen, en hij hierdoor vroeger in aquaria werd gehouden als weervoorspeller?  Hierdoor staat de soort ook wel bekend als weeraal.

Ontdek hier meer over deze unieke diersoort.

De vijveroevers zijn verbost en de vijvers staan in verbinding met de beek waardoor kolonisatie van prederende soorten mogelijk is . Dit is niet ideaal aangezien de larven van de grote modderkruiper zeer gevoelig zijn voor predatie. Het beekwater is bovendien verrijkt met fosfor en stikstof vanwege landbouwactiviteiten.

Om het leefgebied te herstellen, worden komende winter de vijveroevers vrijgemaakt. Vervolgens worden de vijvers topografisch opgemeten. Aan de hand van deze gegevens kunnen de gewenste dijk- en stuwhoogten berekend worden. Met deze gegevens kunnen in 2018 de dijken hersteld en de stuwen geplaatst worden. Het toevoerwater wordt momenteel onderzocht door het labo B-ware en mogelijk worden de inlaatconstructies ook nog aangepast om vanuit het kanaal zuiver water aan te voeren.

Dankzij deze herstelmaatregelen kan het habitat voor de grote modderkruiper worden hersteld. Niet enkel de grote modderkruiper heeft hier baat bij. Ook de roerdomp (Botaurus stellaris), woudaap (Ixobrychus minutus) en de kempense heidelibel (Sympetrum depressiusculum) profiteren mee.

Digitaal hoogtemodel van de Rode del met in het zuiden de betrokken vijvers (donkerblauw)

Meer weten?

Meer informatie over de grote modderkruiper is terug te vinden op de volgende websites: