Implementatie van het soortenbeschermingsprogramma 'Europese hamster' - Implementation of the species protection programme 'European Hamster - Implementation du programme de protection du espèce 'Hamster d'Europe': 50.772023, 5.408133